Statystyki

Dziś 31

Wczoraj 95

W tym tygodniu 306

Wszystkie 253367

Jan Paweł II i Benedykt XVI w czasie audiencji środowych we Watykanie zachęcali, by wierni coraz bardziej wyróżniali się „sztuką modlitwy”, której możemy uczyć się wciąż na nowo od Boskiego Mistrza. W Biblii szczególną księgą modlitwy są Psalmy, którymi modlimy się w każdej Mszy św. a Kościół modli się modlitwą brewiarzową.  Zachęcają nas, abyśmy każdy dzień zaczynali i kończyli pieśnią, która głosi wspaniałe dzieła Boże i wyraża naszą odpowiedź wiary i sławi je w sposób piękny, jasny , delikatny i zdecydowany.

Każdy z nas jest człowiekiem Biblii, może rozpoznać w niej siebie,nawet jeżeli sobie nie zdaje z tego sprawy. Są to księgi o nas. My w Biblii możemy odnaleźć siebie - nasze najgłębsze tęsknoty, rozterki i radości. Jesteśmy ważni dla Pana Boga – obecni w Jego planie stworzenia i zbawienia. Każdy z nas jest ważny i niezastąpiony.

Pismo Święte  jest wspaniałą budowlą, którą należy nie tylko czcić, ale w której należy zamieszkać.  (Paul Claudel, poeta francuski).

Biblia stanowi jednolite przesłanie do ludzi wszystkich czasów, przesłanie Przymierza  Boga z Jego Ludem.

Jest to księga jedyna w swoim rodzaju, książka nigdy niewyczerpana, w której powiedziano wszystko o Bogu i wszystko o człowieku. Bóg wszechobecny jawi się w niej w przeróżny sposób, pozwalając nam bodaj z oddali spojrzeć na swą tajemnicę. Ukazuje się też, mówi i działa.

I człowiek rozpoznaje w niej siebie: wszystkie swe możliwości – swoją wielkość i swoją ułomność, począwszy od najwznioślejszych aspiracji aż do owych mrocznych zakątków sumienia, gdzie krwawi rana, zadana każdemu z nas przez grzech pierworodny. (Daniel Rops, francuski naukowiec-historyk).

Biblia przekazuje  przeżycia religijne Ludu Przymierza – Izraela, nie tyle za pomocą definicji jak w naszej kulturze grecko-rzymskiej, której jesteśmy też spadkobiercami, lecz za pomocą obrazów wziętych z przyrody i rolnictwa. Autorzy biblijni posługują się dla przekazania przesłania Boga bogatymi symbolami.

 

Pan wywiódł Cię ze swojej pamięci

Na użytek ludzkiego umysłu,

W miarę rozległego i w miarę ciasnego,

I według prawideł ,

Rządzących nieporadnością ludzką,

Pomniejszył niewyrażalne do wymiarów wyrażalnych,

Niewidzialne do wymiarów widzialnych,

I tam, gdzie i te wymiary

Okazały się niedostępne dla człowieka,

Stworzył

Symbole,

Podobieństwa,

Przypowieści

obrazy i uczynił  je

Służebnicami ludzkiej nieporadności,

Usiłującej wyrazić niewyrażalne.

( R. Brandsteadtter z wiersza Biblio Ojczyzno moja)

 

Co mówi Biblia o Biblii – jakie są jej zadania wobec człowieka?

 

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauczania, przekazywania, upominania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały,przysposobiony do każdego dobrego czynu. (2 Tym 3,10-17).

 

Twoje słowo jest lampą dla stóp moich i światłem na mojej ścieżce.(Ps 119,105)

 

Słowo, które wychodzi z ust moich nie wraca do mnie bezowocnie, zanim nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.(Iz 55,11).

 

Dzięki wymienionym cechom Pismo Święte jest nieocenioną pomocą w modlitwie.

Modlić się tekstami Biblii. Kiedy odczuwamy nieporadność naszych własnych myśli i słów – możemy pomóc sobie Psalmami i innymi modlitewnymi tekstami ksiąg świętych.

Jak zapewniali Ojcowie Kościoła Psalmy są drogą prowadzącą do doświadczenia głębokiej modlitwy.  Byli oni przekonani, że Psalmy mówią o Chrystusie. Zmartwychwstały Chrystus odniósł do siebie słowa Psalmów, gdy rzekł do uczniów : Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach (Łk 24,44). Chrześcijanin może czytać Psalmy w świetle tajemnicy Chrystusa.

Psalmy i inne pieśni Biblii są drogą prowadzącą do doświadczenia naprawdę głębokiej modlitwy. Począwszy od pierwszych wieków zostały one przyjęte jako modlitwa Ludu Bożego i praktyka modlitwy psalmodycznej przez wieki rozpowszechniała się wśród chrześcijan, sięgająca tradycją do czasów biblijnych, począwszy od króla Dawida.

Niniejszy zbiór  jest przeznaczony do odmawiania przynajmniej jednej modlitwy biblijnej, rannej lub wieczornej na każdy dzień roku. Można mieć nadzieję, że teksty tej strony internetowej będą zachętą do rozwinięcia  umiejętności odmawiania  BREWIARZA dla świeckich.